Door op 14 april 2016

Iedere dorpsraad is anders

De afgelopen week was een dorpsraad week.

 Maandag DR Burgerbrug, dinsdag ALV DR Petten en vrijdag ALV DR Oudesluis.

De laatste heb ik helaas gemist i.v.m. andere verplichtingen. Maar beide anderen hebben mij weer een prettige en leerzame avond gegund.

herboren toren interieur

Foto: http://www.herboren-toren.nl/

Burgerbrug

Maandag om 20.00 uur mocht voorzitter Johan Visser een tiental aanwezigen verwelkomen in “De Herboren Toren”.

Het grote project van de afgelopen jaren voor de club was het realiseren van de Brede school met al zijn bijzonderheden. Nu deze geopend is en naar volle tevredenheid het beeld van BB kleur geeft, staan er op de agenda uitsluitend punten waar ieder willekeurig dorp mee te maken heeft.

Verkeer dat te hard rijdt, zaken als verlichting en bestrating, de bemensing van het bestuur en de relatie met de gemeente. Voor Burgerbrug is nog extra van belang het uitbrengen van de plaatselijke dorpskrant, de “Brugpraat”.

Deze club ligt mij na aan het hart en over het algemeen fiets ik met een goed gevoel terug naar Petten.

petten nieuwe pleinPetten

Dinsdag ALV Petten. Waar Burgerbrug meer een volger is waar men tracht vragen en problemen van bewoners op te lossen, is men in Petten anders ingericht.

Men is actief bezig met het ontwikkelen van plannen en initiatieven om de kwaliteit van wonen in Petten naar een hoger niveau te tillen. Dit kan zijn binnen het sociaal domein maar ook wonen en ruimtelijke ontwikkelingen.

Als je de agenda ziet waar men op dit moment in Petten mee te maken heeft krijg je nog meer respect voor het bestuur. Voorzitter Joke Kruit gaat met haar eigen stijl alle punten af met als resultaat dat we om 22.15 uur de kerk van Petten met een goed gevoel verlaten.

Foto: http://kerkjeoudesluis.nl

Foto: http://kerkjeoudesluis.nl

Oudesluis

Ook de dorpsraad Oudesluis heeft dezelfde structuur als Petten, sterke club. Onder voorzitterschap van Kees Doets vecht men voor de leefbaarheid van het “walvisvaarders”dorp. Dit is hard nodig omdat na het sluiten van de school de leefbaarheid van het kleine dorp onder druk kwam te staan.

Men heeft voor de oude school een plan ontwikkeld om het geschikt te maken voor bewoning. Wat ook uniek is voor deze club is dat men het plaatselijke zwembad onder zijn vleugels heeft. Met veel inzet van bestuur en bewoners weet men deze voorziening al jaren draaiende te houden.

Drie dorpen, vaak niet met elkaar te vergelijken

Drie verschillende dorpen met ieder hun eigen bijzonderheden, vaak niet met elkaar te vergelijken en moeilijk te vangen onder een algemeen convenant. Wat mij aanspreekt in Petten is dat het een club is met leden. Feitelijk zouden we als gemeente bestaande raden en wijkverenigingen dienen te adviseren voor deze structuur te kiezen.

Met alle respect kan op dit moment een ieder zeggen dat hij de dorpsraad is, maar namens wie spreekt hij of zij. Als je kan zeggen dat je namens honderd of tweehonderd bewoners spreekt, maakt dit je positie aanzienlijk krachtiger.

 Commissie bestuur

Nog dit jaar willen we de burgerparticipatie en daaraan gekoppeld de positie van raden en wijkverenigingen vast leggen en waar mogelijk verbeteren en uitbreiden.

In de komende commissie bestuur meer hierover.

 

Met vriendelijk groet,

Rolf Klant