Hoofdstuk WONEN aangepast in statenprogramma

Door Mirjam van Musscher op 24 november 2018

Op 10 november is het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten vastgesteld. De paragraaf wonen daarin is dankzij een motie van de afdeling Schagen en Hollands Kroon, ondersteund door nog 5 afdelingen ingrijpend gewijzigd.

Noord-Holland Noord

Dat we niet willen bouwen ‘in het groen’ blijft ons uitgangspunt maar wonen in Noord-Holland Noord wordt nu apart benoemd. Bouwen naar behoefte moet voor ons gebied leidend zijn waarbij kleinschalig bijbouwen in landelijk gebied moet kunnen. Het begrip ‘binnenstedelijk’ bouwen geldt nu alleen voor de metropoolregio Amsterdam en wat de PvdA betreft niet meer voor ons gebied.

Wijziging

Een belangrijke wijziging voor ons omdat de bouwmogelijkheden enorm beperkt werden door de maatstaf dat er alleen binnenstedelijk gebouwd mocht worden. Dat was nauwelijks mogelijk gezien het feit dat de meeste dorpen een (oorspronkelijke) lintbebouwingsvorm hebben en er daardoor zeer weinig mogelijkheden binnen de dorpskernen aanwezig waren.

Foto: inbreilocatie voor starterswoningen aan de Spoetnikstraat in Dirkshorn

 

Mirjam van Musscher

Mirjam van Musscher

Mirjam van Musscher

Zeker zijn van een betaalbaar huis, dat is waar Mirjam zich hard voor wil maken. Er kan niet zoveel meer nieuw gebouwd worden en dan moet er vooral gebouwd worden waar de grootste behoefte aan is. Dat zijn met name starterswoningen en huizen voor kleine huishoudens. Na een lange carrière in de reclame is Mirjam

Meer over Mirjam van Musscher