27 november 2014

Hoe politiek is het waterschap?

Het is een eer om voorgedragen te worden als lijsttrekker voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een mooi waterschap met een eeuwenoude geschiedenis en volop bij de tijd. Op sommige onderwerpen lopen we zelfs voorop. Daar ben ik trots op omdat wij daarbij aan het roer staan.

In de afgelopen bestuursperiode hebben we mooie projecten voor elkaar gekregen, in goede onderlinge samenwerking. Ik hoop dat we dat in de komende periode kunnen continueren met de huidige en beoogde dagelijks bestuurder Kees Stam.

De vraag “Hoe politiek is het waterschap?” wordt mij vaak gesteld. Maakt het verschil of je voor de VVD of de PvdA in het waterschapsbestuur zit? Hoe liberaal of sociaaldemocratisch kan een dijk of waterloop zijn?

Eerlijk gezegd had ik daar een paar jaar geleden geen goed antwoord op. Waterbeheer is een functionele taak. De dijken moeten veilig zijn en het water schoon en voldoende. Niet teveel en niet te weinig. Toch heb ik gezien dat dat niet alles is.
Spuiten-1

Allereerst kunnen we ervoor zorgen dat het water er voor iedereen is. Niet alleen voor de agrariër die er zijn brood mee verdient maar ook voor de mensen in de stad. Door zoveel als mogelijk de verschillende functies van water, zoals aan- en afvoer, berging, natuur en recreatie, te verbinden.

Ook bij onze kustversterking slagen we er in om, naast het verbeteren van de waterveiligheid, voorzieningen te treffen die een meerwaarde hebben voor de inwoners van ons waterschap. Het project voor de Hondsbossche Zeewering laat dat bij uitstek zien.

Naast onze taken, waarin een belangenafweging dus wel degelijk aan de orde is, zie ik ook binnen onze bedrijfsvoering tal van mogelijkheden om kleur te bekennen.

We kunnen duidelijk ons PvdA gezicht laten zien in de ontwikkeling van het waterschap naar een maatschappelijk verantwoorde overheid. Een organisatie die de kosten eerlijk verdeelt en oog heeft voor de minder draagkrachtige inwoner.
Spuiten-2

Een duurzaam waterschap, dat zuinig is op ons gebied, het water, de grondstoffen, het belastinggeld en het cultureel erfgoed.

Onze kinderen en kleinkinderen zullen dan net als wij in dit prachtige stuk Noord Holland kunnen blijven wonen, werken en genieten.

Marjan Leijen