16 januari 2016

Getalsmatige of inhoudelijke stabiliteit: CDA en PvdA zetten gesprekken voort met Wens4U

CDA en PvdA hebben zich tot doel gesteld om te zorgen voor een stabiel gemeentebestuur de komende 2,5 jaar. Hiertoe hebben we geprobeerd om een coalitie te vormen van CDA/PvdA/JESS/Wens4U. Het bleek dat vooral tussen JESS en Wens4U onderling onvoldoende basis was om vertrouwen te hebben in stabiele samenwerking in een coalitie van deze vier partijen. Dit heeft JESS ertoe gebracht om zich terug te trekken uit het coalitievormingsproces. CDA en PvdA moesten daardoor een andere coalitiesamenstelling gaan onderzoeken.

De tweede keuze van de fracties van CDA en PvdA was om met ofwel JESS ofwel Wens4U samen te werken. Hierbij bood samenwerking met JESS de grootste getalsmatige stabiliteit (met 17 van 29 zetels een ruime meerderheid). Inhoudelijk lijkt de politieke visie van Wens4U dichter bij die van de partijen CDA en PvdA te liggen, dan de politieke visie van JESS. Zowel samenwerking met Wens4U als samenwerking met JESS zou tot goed en degelijke gemeentebestuur leiden, is de mening van CDA en PvdA. Op grond van de gevoerde gesprekken denken we dat samenwerking met Wens4U inhoudelijk tot een stabielere coalitie zal leiden dan samenwerking met JESS.

Uit de informatieronde kwamen brede signalen dat de oppositiepartijen zich in de hoofdlijnen van het collegebeleid kunnen vinden en nieuwe voorstellen op inhoudelijke gronden zullen blijven beoordelen. De fracties van CDA en PvdA blijven constructieve samenwerking tussen de negen fracties van de gemeenteraad belangrijk vinden om het college goed te kunnen sturen en controleren. Het vertrouwen in goede toekomstige samenwerking tussen partijen binnen en buiten de coalitie heeft ertoe geleid, dat de fracties van CDA en PvdA de inhoudelijke stabiliteit die samenwerking met Wens4U op kan leveren, zwaarder laten wegen dat de getalsmatige stabiliteit die samenwerking met JESS zal bieden. Daarom zullen CDA en PvdA nu het gesprek aangaan met Wens4U, met als doel om te komen tot een nieuwe coalitie bestaande uit CDA, PvdA en Wens4U.

Sander Lensink                                          Hans Heddes

Fractievoorzitter CDA                               Fractievoorzitter PvdA