Door op 24 januari 2015

Gelukkig Nieuwjaar. (van onze wethouder Ben Blonk)

Allereerst wens ik iedereen een gelukkig en bovenal gezond 2015.

2015 is voor mij een belangrijk jaar omdat het beleid in het sociaal domein vorig jaar is vastgesteld en nu moet blijken of dit effectief is en efficiënt wordt uitgevoerd. Veel zal afhangen van onze vier wijkteams, omdat zij direct met de inwoners te maken krijgen.

In mijn Nieuwjaarstoespraak op 5 januari ten overstaan van de medewerk(st)ers van de wijkteams en de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI) heb ik gepleit voor empatische dienstverlening en extra aandacht voor het voorkomen dat inwoners tussen wal en schip terecht komen.

Ik zal hierop persoonlijk toezien door mij regelmatig te laten informeren door mijn externe contacten en ook door kennis te nemen van de binnengekomen bezwaar- en beroepsschriften en klachten.

Ook in mijn blogs zal ik hier regelmatig aandacht aan schenken.
Ik hoop dat ook de lezers mij op de hoogte willen stellen van voorbeelden waar de zorg, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, niet of onvoldoende wordt geboden.

Met vriendelijke groet,
Ben Blonk