Dorpsservicepunt: meer dan een winkeltje

Door Yvar de Nijs op 1 oktober 2018

Vrijdagmiddag 28 september vierde dorpsservicepunt ’t winkeltje in Sint Maarten (DSP) haar 10e verjaardag. Vrijwilligers, vertegenwoordigers van de gemeente, politici en andere belangstellenden waren uitgenodigd om het jubileum mee te vieren onder het genot van een hapje en drankje. Praatjes werden gehouden door de voorzitter van de stichting van het DSP en het dorpshuis.

Ontmoetingsplek

Het belangrijkste dat door hen duidelijk gemaakt werd, is dat dit kleine supermarktje met koffieruimte een veel grotere functie heeft dan het verkopen van een vergeten boodschap. Het DSP is veel meer een plek om samen te komen voor ouderen. Koffie is namelijk gratis voor bewoners van Sint Maarten en de zitruimte, die aansluit op het winkeltje, zorgt voor een plek waar ouderen gezellig samen kunnen komen. Hiermee is ’t winkeltje ook een belangrijk middel om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Het maakt het dorp leefbaar voor ouderen, en zorgt ervoor dat niemand alleen achter de geraniums hoeven te zitten.

Politieke steun

Hopelijk blijft de politiek daarom ook het DSP steunen. Politici hebben vaak de mond vol van leefbaarheid, maar de vrijwilligers achter ’t winkeltje creëren leefbaarheid. Zij zorgen voor gezelligheid en verbinding tussen ouderen in tijden dat hier steeds minder ruimte voor is in de zorg.

De PvdA zal dit mooie initiatief in ieder geval blijvend ondersteunen.

Yvar de Nijs

Yvar de Nijs

Hallo, ik ben Yvar de Nijs. Ik ben 20 jaar oud, steunfractielid sinds de verkiezingen in maart 2018. Ik ben nu student geschiedenis, na een jaar politicologie gestudeerd te hebben. Ik ben tijdens de studie politicologie enorm geïnteresseerd geraakt in de politiek, en heb daar besloten om ook zelf actief te worden voor de PvdA.

Meer over Yvar de Nijs