De Zwerm: waar een kleine school groot in kan zijn

9 oktober 2018

Op de openbare basisschool De Zwerm in Sint Maarten krijgen 70 leerlingen les in 4 groepen. Gedreven leerkrachten coachen de kinderen richting de toekomst. Spelend leren is de basis.

Bezoek

PvdA Schagen bezocht de school op vrijdag 5 oktober en sprak interim directeur Jan Jaap Engel, directeur Marscha de Graaf en leerkracht Robert Smit van troep 7/8.

Klein en fijn

Het schoolgebouw is in een honingraatstructuur gebouwd. Rondom een middenruimte waar verschillende werk- en ervaringshoeken zijn gemaakt, liggen de lokalen. Alles loopt mooi in elkaar over. De sfeer in het hele gebouw straalt gezelligheid, creativiteit en samenwerking uit. Spelend leren – onderzoekend en ontwerpend – is het uitgangspunt. Dat is duidelijk te zien.

Wetenschap en Techniek

Robert Smits, Harry Piket en Marscha de Graaf in het technieklokaal

Grote kracht achter het ‘Wetenschap en Techniek’ onderwijs is Robert. Het lokaal is nog niet helemaal klaar maar in allerlei projecten wordt er al volop gewerkt aan techniekonderwijs. Kinderen leren vaardigheden voor de toekomst zoals kritisch denken, samenwerken, ondernemerszin. Een mooi project waarin de leerlingen samen leren werken rondom techniek is de RC Cup, waarvoor een bestuurbare auto wordt geprepareerd. Of de Escaperoom. Probeer maar eens uit de caravan te ontsnappen waarin de oerkrachten van de aarde moeten worden ontcijferd.

Sinds 2016 is De Zwerm 1 van de 30 landelijke voorbeeldscholen Wetenschap en Techniek!

Betrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol. Ze zijn betrokken in werkgroepen, denken actief mee en geven feed back. Zo kwam er uit een ouderonderzoek naar voren dat er meer aandacht voor geloof en cultuur mag zijn. Daar is vervolgens een thema rondom geformeerd. Het project SchagenFM is ook ontstaan door betrokkenheid vanuit het dorp. Elke vrijdagmiddag verzorgen 4 leerlingen een middag radiouitzending. Hoe leuk is dat!

Toekomst

Het aantal leerlingen zal in de jaren afnemen. Er wordt volop nagedacht over de toekomst. Er zijn landelijke ondergrenzen voor wat betreft het leerlingaantal. In relatief dun bevolkte gebieden als de gemeente Schagen ligt dat aantal rond de 50, gedurende 3 aaneengesloten jaren.

Stevige samenwerking met de buurschool De Brug in St Maartensbrug is al gaande. “We maken gebruik van elkaars sterke kanten.” zegt Jan Jaap. Hij geeft aan dat De Zwerm – een school uit de jaren zeventig met een aantal gebreken – meer onderhoudskosten kent dan een nieuwe school als De Brug. Ook is het zo dat een kleine school een tegenvaller minder goed kan opvangen dan een grote school. Zoals de slechte conditie van een aantal ruimtes. Deze situatie zou moeten worden verbeterd.

Rol gemeente

Jan Jaap: “We vragen de gemeente mee te denken over hoe het onderwijs in kleine kernen in stand te houden is.”

PvdA Schagen wil hier heel graag gehoor aan geven. De Zwerm is het bewijs dat kleine scholen een enorme meerwaarde hebben voor onze kinderen. Een extra steuntje in de rug bij tegenvallers is wat ons betreft bespreekbaar. Schoolruimtes horen in goede staat te zijn. We nemen dit mee terug naar de gemeente en wordt wat ons betreft zo snel mogelijk aangepakt.

Marjan Leijen