16 mei 2014

De PvdA en de wethouderswissel.

In de afgelopen weken is er consternatie ontstaan over de wethouderswissel in het Schager college. Vanuit verschillende geledingen wordt er ook naar de PvdA gewezen als organisator van deze wissel. Dan is het goed om duidelijkheid te verschaffen in deze zaak.
In januari 2013 is de PvdA een coalitie aangegaan met VVD en CDA waaruit een klinkend coalitieakkoord is ontsproten.

Vele van onze verkiezingsitems komen terug in dit akkoord.

Door de wissel Beemsterboer-Beemsterboer is er inhoudelijk niets veranderd aan dit stuk. Bij het aangaan van het akkoord is geen lijst gemaakt met wethouders en wanneer deze af gaan treden. Het akkoord wordt, ongeacht de poppetjes, binnen 5 jaar uitgevoerd.
De meeste ergernis is ontstaan door de berichtgeving in de media, zo te merken aan de opmerkingen die ons bereiken.
Het CDA heeft ervoor gekozen om de wissel niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, maar een persbericht te maken en een persconferentie te beleggen.

De dag ervoor zijn wij, VVD en PvdA,  als coalitiepartners van de voorgenomen wissel op de hoogte gebracht. Daarbij is ons niet het mediaplan ter inzage gegeven.
Ook wij waren verbaasd over de berichtgeving die later die week in de media verscheen.
Hiermee wil ik aangeven dat het niet onze woorden zijn die in de media zijn verschenen.
Wat ik betreur is, dat het lijkt alsof VVD en PvdA meegeschreven hebben aan dit scenario en dat is absoluut niet zo.
Achteraf gezien had ik graag het persbericht van te voren ingezien.

Op het moment dat wij als PvdA werden geïnformeerd over de op handen zijnde wissel hadden we kunnen zeggen dat we dat niet wilden.
Op dat moment was er nog niets duidelijk over eventuele wachtgeldaanspraken. Dan zou het coalitieakkoord van tafel moeten en de PvdA trekt zich terug uit het college. Daarmee zouden wij onszelf een slechte dienst bewijzen, want ook veel van onze eigen items (zie boven) staan in het akkoord. Deze overweging is dan ook nooit gemaakt.

Wat ons nog rest is het beperken van de schade en uitdragen dat wij nog steeds achter de inhoud van het coalitieakkoord staan.
Hiervoor zullen we ons blijven inzetten. In het eerstvolgende coalitieoverleg zal “de wissel” wel prominent op de agenda staan, dat beloof ik u.
Met vriendelijke groeten,
Hans Heddes, fractievoorzitter PvdA Schagen.