21 februari 2016

CDA, PvdA, Wens4U samen verder

De verkennende gesprekken van Wens4U met coalitiepartijen CDA en PvdA zijn succesvol verlopen. De drie partijen hebben meer dan voldoende gemeenschappelijke gronden gevonden om een stabiele coalitie te vormen voor de komende twee jaar.

Stabiel, veerkrachtig en vitaal bestuur

Merieke Bredewold, fractievoorzitter van Wens4U, ziet de nieuwe coalitie en het gemeenschappelijke coalitieakkoord als een belangrijke stap naar een progressiever bestuur, en onderstreept daarbij de gemeenschappelijke uitgangspunten van CDA, PvdA en Wens4U: “Wat ons bindt is het streven naar een stabiel en verantwoord bestuur, met oog voor de financiële uitdagingen die voor ons liggen, maar vooral met hart voor mens, dier en natuur.”

Fractievoorzitters Sander Lensink (CDA) en Hans Heddes (PvdA) gaven op 14 januari al in een gezamenlijk persbericht aan dat zij “de inhoudelijke stabiliteit die samenwerking met Wens4U op kan leveren, zwaarder laten wegen dat de getalsmatige stabiliteit die samenwerking met JESS zal bieden”, en dat CDA en PvdA daarom verder in gesprek gingen met Wens4U, met als doel om te komen tot een nieuwe coalitie bestaande uit deze drie partijen. Dat is succesvol gebleken.

Stabiel bestuur en menselijke maat

Voor Bredewold speelden twee overwegingen een doorslaggevende rol bij haar besluit om tot de coalitie toe te treden: “Allereerst het feit dat we op cruciale onderwerpen dezelfde idealen nastreven. Daaraan hebben wij onderwerpen kunnen toevoegen die we hoog in het vaandel hebben, zoals het bevorderen van het geluk van onze inwoners, het welzijn van dieren en oog voor een duurzaam groene omgeving. Hiervoor was in het bestaande coalitieakkoord al de juiste basis aanwezig.

Addendum Coalitie akkoord helder realistisch duurzaam

Besloten is om het coalitieakkoord van 2013 in stand te laten en daar op een aantal punten nuances, wijzigingen of aanvullingen op aan te brengen. Een tweede punt dat wij van cruciaal belang vinden is verantwoord en duurzaam bestuur als het gaat om financiën. We staan als gemeente voor een pittige financiële uitdaging om met minder geld meer taken uit te voeren en ons streven om toch onze inwoners steeds beter van dienst te zijn. De coalitie neemt de verantwoordelijkheid voor de besteding van gemeenschapsgeld zeer serieus, we willen waarborgen dat dit ook in de komende jaren zo blijft”.

0,5 wethouder financiën

De gemeente heeft een taakstelling om behoorlijk te bezuinigen en moet op vele gebieden offers brengen om hieraan te voldoen. Het belang van een ervaren en deskundig bestuurder op het gebied van financiën om op verantwoorde wijze de bezuinigingen te kunnen waarmaken, heeft een toegevoegde waarde op deze post.

Het is van cruciaal belang dat de toekomstig wethouder financiën niet alleen zeer ervaren is op dit gebied, maar ook de politieke en de maatschappelijke idealen van de coalitie volmondig en oprecht onderschrijft. Iemand die goed bekend is met de regio, heeft daarbij duidelijk toegevoegde waarde.

Kandidaat wethouder

Jan-Steven van Dijk

Jan-Steven van Dijk

De coalitie ziet de door Wens4U voorgestelde Jan Steven van Dijk, voormalig wethouder van Hollands Kroon en Niedorp, als een geschikte kandidaat die aan al deze eisen voldoet. Jan  Steven van Dijk behoudt zijn PvdA-lidmaatschap en zal als PvdA-wethouder benoemd worden.

Hij is en blijft echter de wethouder van Wens4U. Wij, bestuur, fractie en wethouder van de PvdA Schagen staan volledig achter de benoeming van Jan Steven van Dijk. We kennen hem goed door de intensieve samenwerking die wij in de afgelopen jaren met hem gehad hebben.

Jan Steven van Dijk is een integer en deskundig bestuurder die het belang van de gemeenschap te allen tijde voorop stelt. Daarmee past hij volledig in het profiel van het huidige college en we zullen de gemeenteraad vragen om Jan Steven van Dijk tot  wethouder van de gemeente Schagen te benoemen.

Links:

CDA PvdA Wens4U Persbericht samen verder

2016 02 Het Coalitieakkoord: voorzitter aan de afdelingsleden