20 november 2015

CDA en PvdA kiezen voor nieuwe coalitie na breuk binnen VVD

Leefbaarheid in alle kernen staat voorop
Op 10 november 2015 heeft VVD-wethouder van Financiën André Groot zijn functie neergelegd. Hij zag het als zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om op te komen voor de leefbaarheid, ook in de dorpen buiten de stad Schagen. De VVD-fractie zag dit anders, waarna een breuk tussen hen en hun wethouder een feit werd.

In een bericht van de VVD-fractie van 10 november jl. staat dat de VVD ook niet van plan is om op korte termijn weer een VVD-wethouder voor te dragen. De partijen van PvdA en CDA waren verbaasd dit alles via de pers te moeten vernemen.

Degelijk financieel bestuur is onze verantwoording
Inwoners en ondernemers van Schagen, maar ook toeristen, mogen verwachten dat de gemeente degelijk en professioneel bestuurd wordt. De portefeuille Financiën is een cruciale post. Een gemeentebestuur zonder wethouder Financiën vinden wij niet verantwoord.

In elk geval zien wij belangrijke voordelen in een functiescheiding tussen wethouders die geld uitgeven en een wethouder die het geld beheert. Nu er een vacature is ontstaan voor wethouder Financiën, willen CDA en PvdA met alle partijen in gesprek over de invulling van deze vacature en over het coalitiebeleid voor de komende twee-en-een-half jaar.

Vertrouwen in VVD als coalitiepartner verdwenen
Er zijn meerdere redenen waarom PvdA en CDA geen vertrouwen hebben in hernieuwde afspraken met de VVD:
– De breuk van de VVD-fractie met zijn wethouder zien wij als een inhoudelijke breuk met onze coalitie.
– De manier waarop de VVD-fractie met zijn eigen wethouder is omgegaan heeft ons teleurgesteld.
– De VVD-fractie heeft, ondanks herhaalde verzoeken, geen verantwoorde alternatieven kunnen bieden voor de negen procent OZB-verhoging.

Plannen van de VVD om de zwembaden Warmenhuizen/Tuitjenhorn en Dirkshorn te sluiten zijn een onomkeerbare en onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid van de dorpen.

De tijd is rijp om door te pakken.
De fracties van CDA en PvdA zullen op korte termijn alle overige fracties in de gemeenteraad uitnodigen voor een informatieronde. Hierdoor hopen wij te komen tot een nieuwe coalitie voor de raadsperiode tot en met maart 2018. Een coalitie die via degelijk bestuur staat voor de leefbaarheid in onze bloeiende gemeente.

Namens de fractie CDA Schagen
Sander Lensink

Namens de fractie PvdA Schagen
Hans Heddes

Download persbericht: Persbericht CDA en PvdA gaan breuk VVD niet lijmen