Door Hans Heddes op 23 november 2013

Beschouwing 2014

2014 staat zeker in het teken van allerlei schermutselingen omtrent het sociaal domein.
De PvdA heeft de mogelijkheid gehad het plan om te komen tot gemeentelijke invulling van de 3 decentralisaties voor te leggen aan mevrouw Jetta Klijnsma.

 

 

De Staatssecretaris Sociale Zaken ziet enorme mogelijkheden in dit plan.

Het is een goede basis om uit te werken.
Jetta-kleinsma-knip

Natuurlijk zullen er werkende voort aanpassingen worden gepleegd, maar wij zien dat met vertrouwen tegemoet,
ondanks de kleur oranje die door de onderzoekscommissie aan het plan is toegekend.
Wellicht kan de ph een toelichting geven wat de kleur oranje voor het plan betekent.
In de beschouwing van juli jl. heeft de PvdA aandacht gevraagd voor milieu en duurzaamheid.
Ook nu willen we daar aandacht voor vragen. De leefomgeving voor omwonenden in gebieden waar veel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt dient onderzocht te worden.
Inwoners mogen geen onnodige gezondheidsrisico’s lopen, de gezondheidsraad kan hierbij helpen met een verder onderzoek naar de risico’s van chemische bestrijdingsmiddelen.
Graag geven wij het college mee om meer werk te maken van dit onderzoek.
We hoeven hiervoor geen motie in te dienen, omdat onze ervaring is dat het college dit zondermeer over neemt.
Windmolens-knip

Op het gebied van reductie van eigen energiegebruik willen we een voortrekkersrol nemen door met alle fracties een energiestrijd aan te gaan.
In juli heeft de PvdA aandacht gevraagd voor dit fenomeen.
D’66 gaat meedoen, klasse! CDA heeft mondeling toegezegd ook de strijd aan te willen gaan.
U, mederaadsleden van verschillende politieke partijen, kunt laten zien hoe serieus u het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen neemt en,
wij zijn tenslotte volksvertegenwoordigers, hiermee laten zien dat het milieu ons veel waard is.
Ons voorstel is dan ook om van januari tot en met maart 2015 de strijd met elkaar aan te gaan.
Welke politieke partij zorgt voor de grootste reductie in eigen energieverbruik in 3 maanden tijd!
Zonnepanelen-knip
De ervaring leert dat u daar heel veel tips en trucs van mee krijgt en een mooie gelegenheid om uw verkiezingsbelofte waar te maken.
Wij kunnen daarvoor nu geen motie indienen, omdat het om 2015 gaat.
Het geeft u de tijd om truien te breien, zonnepanelen te plaatsen, mutsen voor te gloeien en allerlei andere voorbereidingen te treffen.
Het geeft het college de tijd om Meneer de Leeuw, het organisatiebureau die zoiets kan organiseren, vroegtijdig te informeren dat we gaan strijden.
Graag hoor ik van de verschillende partijen of ze zich willen meten met de PvdA, die er nu al klaar voor is!

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes