Begroting 2019 vastgesteld

27 november 2018

De begroting van de gemeente Schagen voor het jaar 2019 is vastgesteld. € 130 miljoen is beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de beloften op het gebied van economie, ruimte, leefomgeving, duurzaamheid en sociaal domein.Na een eerste inbreng van de verschillende politieke partijen via schriftelijke algemene beschouwingen was er gelegenheid om tijdens de begrotingsraad op 6 november verder met elkaar van gedachten te wisselen over de begroting.

De inbreng van de PvdA Schagen is terug te lezen in een eerder bericht. Nadere verzoeken vanuit de PvdA werden onder meer gedaan op het punt van de klimaat-stresstest en een lange-termijn-agenda. Beide verzoeken werden gehonoreerd: De stresstest wordt in de tijd naar voren gehaald (meer hierover in een volgend bericht) en een lange-termijn-agenda wordt opgesteld. Dit geeft de raad de gelegenheid om beter in te spelen op wat komen gaat. Het voorkomt ook dat ad-hoc moties wordt geformuleerd zonder dat dit in een breder verband wordt opgepakt.