Akkoord voor MUP

Door Marjan Leijen op 4 juli 2018

Het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) is de financiële uitwerking van het coalitieprogramma 2018-2022. Jaarlijks wordt vanuit de MUP de begroting opgesteld. Een richtinggevend document met uitgangspunten die nog nadere invulling en uitwerking behoeven. De behandeling vond plaats op 3 juli.

Aandacht

PvdA Schagen heeft aandacht gevraagd voor de te verwachten verdubbeling van het aantal dementerenden in 2025. Ook is de fractie ongerust over de wachtlijsten en toename van meldingen bij Veilig Thuis.

PvdA Schagen stelt dat duurzaamheid ook vooral binnen de eigen organisatie goed moet gaan landen. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Tenslotte heeft de fractie stilgestaan bij de grote woningbehoefte in diverse kernen en de noodzaak om hier goede uitvoering aan te geven. Zowel kwalitatief (verschillende segmenten) als kwantitatief (aantallen).

Discussie

Vervolgens heeft PvdA Schagen gevraagd om in de nabije toekomst discussie te gaan voeren over de Ruimte-voor-Ruimte regeling, de gewenste stand van de reserves, de gemeenschappelijke regelingen (waarin we niet pro-actief zijn) en het ontbreken van een gemeentelijke kunstvisie.

Begroting

Verschillende partijen, waaronder de PvdA Schagen, benadrukten de opvatting dat de budgetten nog niet vastliggen voor de begroting. De PvdA Schagen heeft ingestemd met de MUP en kijkt uit naar de begroting in november.

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Schagen is een mooie en diverse gemeente. Een heerlijke zee, historische dijken, een gezond platteland, een stad en diverse dorpen met goede voorzieningen. Ik woon in Warmenhuizen, middenin deze pracht. Graag maak ik me sterk voor het behoud van deze kwaliteiten. Ik wil een sociale, duurzame en solidaire gemeente Schagen. Die doorgroeit tot de gemeente

Meer over Marjan Leijen