Door op 10 juni 2015

ECN vaag over baanbehoud Noordkop

Petten – Diverse media berichtten de afgelopen maanden dat ECN plannen heeft om de afdeling zonne-energie te verhuizen van Petten naar Amsterdam. Voor de krimpende Noordkop zou dit betekenen dat hoogwaardige banen gaan verdwijnen.

Interim fractielid Vera van Vuuren (PvdA) maakt zich zorgen over de voorgenomen verhuizing. Zij heeft hierover in de commissie Ruimte vragen gesteld. Ook wees zij daarbij op de maatschappelijke functie die ECN heeft en de Corporate Social Responsibility die het bedrijf belijdt: “deze zou naast ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid ook ingezet moeten worden voor werkgelegenheid in de regio.”

De zorgen van de PvdA-fractie zijn opgepakt door het College van B&W in de gemeente Schagen. Desgevraagd laat wethouder Jelle Beemsterboer weten dat er recent een gesprek is geweest met de directie van ECN. Hierin is benoemd dat de komende jaren gebruikt gaan worden om de hele onderzoeklocatie in Petten te “revitaliseren”. Als het aan de gemeente ligt, krijgt dit vorm in de ontwikkeling van een “Energy & Health Campus” die straks uniek is in de wereld. De wens van de gemeente is een werkomgeving te creëren waar hoogopgeleide mensen van over de hele wereld graag willen werken. De core business van de nieuwe campus komt te liggen bij nucleaire geneeskunde en duurzame energie. Het vooruitstrevende plan van de gemeente wordt bemoeilijkt doordat de huidige laboratoriumfaciliteiten in Petten sterk verouderd zijn. Herfinanciering is lastig als er naast ECN geen andere gebruikers zijn van deze faciliteiten. Dit is de reden dat ECN zijn blik op Amsterdam heeft laten vallen. Wethouder Beemsterboer spant zich tot het uiterste in om de hoogwaardige werkgelegenheid in de Noordkop te behouden. Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord kijkt de gemeente of er medegebruikers of alternatieve vormen van financiering voor het laboratorium gevonden kunnen worden. Echter, realistisch laat Beemsterboer weten dat “dit niet eenvoudig zal zijn”.

Ondertussen geeft ECN zelf weinig prijs over plannen voor de toekomst. Communicatieadviseur Maarten Lemmers bevestigt wat al bekend is: afdeling ZON kijkt naar een aantal scenario’s en één van de scenario’s behelst een verhuizing naar het Amsterdam Science Park. Op vragen om hoeveel arbeidsplaatsen het gaat en wat mogelijke consequenties voor de Noordkop zijn, wil de heer Lemmers geen antwoord geven. Ook blijft onbekend wanneer de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt en er definitieve keuzes gemaakt gaan worden.

Foto: ECN

Foto: ECN

Vera van Vuuren van de PvdA wil het er niet bij laten zitten. Zij stelt voor een brief aan minister Kamp van Economische Zaken te sturen. Hierin zal zij ervoor pleiten de subsidies die aan ECN worden verstrekt te verbinden aan de locatie Petten om banen in de krimpende Noordkop te behouden. Daarnaast benadrukt zij dat ook toeleveranciers, onderwijsinstellingen en de huizenmarkt getroffen kunnen worden door een mogelijke verhuizing. Kortom, aldus Van Vuuren: “ECN staat groot op het netvlies van de politiek in Schagen. Nu moet de directie van ECN nog overtuigd worden van het nut en de noodzaak om in Petten te blijven.”