Door Vera van Vuuren op 18 september 2014

Structuurvisie Petten

Eind September is in de Raad de inrichting van Petten als dorp in de duinen aan de orde.
De Structuurvisie heeft een toekomstbeeld geschetst van Petten aan Zee en een duindorp in plaats van een dijkdorp.
Gemeente Schagen heeft de uitvoering voortvarend opgepakt en laatst 3 ontwerpen voor het Plein gepresenteerd aan de Dorpsraad.

Ook voor de strandhuisje en de nieuwe strandpaviljoens is het bestemmingsplan en de aanbesteding in gang gezet.

De rol van de gemeente als projectontwikkelaar voor het Corfwater verloopt minder gunstig.

De PvdA ziet nog grote kansen voor de recreatieve ontwikkeling van Petten.
Met het strand aan de teen van de Pettemer Zeewering trekt het dorp vele toeristen.
De PvdA is wel van mening dat je je als schoenmaker bij je leest moet houden.
Richt je als gemeente op je publieke taken als ruimtelijke ordening, infrastructuur en natuurontwikkeling.

Petten is een prachtig voorbeeld op Europese schaal van klimaatadaptief bouwen.

Sla als gemeente de handen ineen met Provincie, hoogheemraadschap en Europa om dit breed uit te dragen en middelen voor te krijgen.

Vera van Vuuren
(commissielid Ruimte)

Vera van Vuuren

Vera van Vuuren

Wie ben je? Mijn naam is Vera van Vuuren. Als baby woonde ik in de Stolpen bij onze opa en oma Roos, hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië. We zijn naar Nederland gekomen, omdat onze moeder was overleden bij onze geboorte. Na vele verhuizingen en na meer dan 40 jaar ben ik

Meer over Vera van Vuuren