Door Hans Heddes op 29 juni 2014

De mening van de fractie over de toeristenbelasting

Toeristenbelasting.

De PvdA wil u graag meenemen naar het VNG-congres van 2015 in Apeldoorn, het kloppend hart van de Veluwe. Schagen is gekozen tot beste gemeente van Nederland en de burgemeester mag op het podium verschijnen bij Matthijs van Nieuwkerk. Zijn eerste vraag: hoe is Schagen de beste gemeente geworden? Onze voorzitter antwoordt: wij hebben een nieuwe manier van tariefbepaling ingevoerd. Neem nu de toeristenbelasting. In het verleden werkte we altijd met de CPI, de consumentenprijsindex, zeg maar inflatiecorrectie. Nu werken we met het GTI, Google Tarief Index. Hoe werkt dat? vraagt Matthijs. Nou, zegt de burgemeester, de portefeuillehouder financiën bepaalt op basis van argumenten en de CPI-index een tarief, in dit geval dus de toeristenbelasting en we googlen een beetje in de regio om daar een mooi rond getal van te maken. Nu ken ik uw regio een beetje, zegt Matthijs, maar in Alkmaar hoef je geen toeristenbelasting te betalen. Hoe zit dat dan? Nou je moet natuurlijk wel een beetje selectief googlen hé, dus eigenlijk heet de index SGTI, de selectieve Google tarief index. Heeft u nog andere voorbeelden? Jazeker, zegt de burgemeester. Neem nu de afvalstoffenheffing. Al andere gemeenten hebben het er altijd over dat het tarief kostendekkend moet zijn. Wij hebben een andere manier. De portefeuillehouder financiën heeft een vaste hand met de dobbelsteen. Twee keer gooien en we hebben een tarief. Als laatste voorbeeld, wethouderspensioenen, daar doen we niet meer aan, ze zoeken het maar uit die wethouders.

U zult begrijpen dat dit niet de methode is om de beste gemeente van Nederland te worden. D’66 verwijt vrijwel elke vergadering  het college dat het ontbreekt aan visie, kaders en financiële onderbouwing in de stukken. Nu komt deze partij met als onderbouwing van het amendement en ik citeer de fractievoorzitter uit de commissie bestuur: toeristen kijken toch nooit wat ze als toeristenbelasting betalen. M.a.w. wat je ook in rekening brengt, ze betalen toch wel. Dat getuigt van visie, kaders en financiële onderbouwing! En de vraag blijft: waarom niet het Alkmaarse tarief en wel die van Bergen? Graag hoor ik het antwoord.

Wij vinden een slechte reclame naar de regio om het tarief zonder redelijke onderbouwing zomaar te verhogen met 25%. Als andere gemeenten ook zo gaan redeneren betekent het voor mij als trouwe bezoeker van Terschelling ook zomaar een verhoging van 25% (en dat hebben ze nog gedaan ook, schande!). Dat kan niet de bedoeling zijn. WENS4U wil graag voor de mensen met de smalle beurs opkomen. Maar de uitvinders van de selectieve Google tarief index vergeten daarbij dat inwoners uit deze gemeente met een smalle beurs er ook graag een weekje of langer tussen uit willen. Misschien wel in de eigen gemeente met onze mooie kustzone. Hatseflats even het tarief omhoog brengen en onze eigen inwoners zijn ook de klos. Het is hierbij de vraag of WENS4U in de even of oneven weken voor de mensen met de smalle beurs is.

Kortom de PvdA staat achter het collegevoorstel. Een tarief opgebouwd uit de geharmoniseerde tarieven, verhoogd met de CPI en afgestemd met de branche. Hoeveel visie, kaders en financiële onderbouwing wil je zien?

Hans Heddes, fractievoorzitter PvdA Schagen.

Hans Heddes

Hans Heddes

Mijn naam is Hans Heddes, geboren in 1961 in Haringhuizen. Vanaf 2001 ben ik actief politiek betrokken voor de PvdA. Van 2003 tot 2006 als lid van de gemeenteraad Schagen en vervolgens van 2006 tot 2013 als wethouder voor deze gemeente met de portefeuille Samenlevingszaken. Van 2013 tot 2018 ben ik fractievoorzitter van de partij

Meer over Hans Heddes