9 februari 2016

Steentje bijdragen aan opvang vluchtelingen

Hallo, ik ben Yvar de Nijs.
Ik zit nu in mijn eerste jaar politicologie aan de UvA, en ik ben mij recentelijk gaan bemoeien met de politiek in onze mooie gemeente. Hiervoor heb ik de PvdA gekozen. Dit is voor mij namelijk een partij waarin ik me op gemeentelijk en nationaal niveau in kan vinden.

Ambitie
Mijn ambitie is namelijk ook om ooit carrière te maken in de landelijke politiek. Maar voor nu zal ik het houden bij het schrijven van een aantal stukjes voor de site van de PvdA. In mijn stukjes zal ik proberen om bepaalde zaken uit mijn studie toe te passen op wat er in de gemeente speelt.  En als eerste wil ik het over de vluchtelingencrisis hebben.

Steentje bijdragen aan opvang vluchtelingen
In heel Nederland zullen wij namelijk ons steentje moeten bij dragen aan de opvang van vluchtelingen. Ook al is het winter, er komen nog steeds vele overvolle boten vol met vluchtelingen aan in Europa. Veelal zijn dit mensen die vluchten voor de gruweldaden, die gepleegd worden in de Islamitische Staat. Het dode kind, dat aanspoelde in Bodrum, is een van de schrijnendste voorbeelden van de wanhoop onder vluchtelingen.

Waar komt vijandige reactie vandaan
Toch worden deze hulpbehoevenden niet altijd geheel positief ontvangen. Vaak wordt er juist op een compleet tegenovergestelde manier gereageerd op de komst van vluchtelingen, en dat is dan nog een understatement. De opvang van vluchtelingen gaat vooral gepaard tegenwoordig met rellen, en varkenskoppen voor de deur. Waar komt de direct vijandige reactie geheel vandaan.

bron: Noord-Hollands Dagblad

Foto: Noord-Hollands Dagblad

Een mogelijk antwoord hierop kreeg ik deze week. Het tweede semester is net begonnen voor mij, en het eerste vak van dit semester is IPO, ofwel Introductie tot Politicologisch Onderzoek. In dit vak krijg ik de handvaten aangereikt om later mijn eigen onderzoek te doen naar de politiek in Nederland. Hierbij moeten er ook veel onderzoeken gelezen worden, en een eerste onderzoek, dat ik moest lezen, is een studie van Robert Putnam. Deze Putnam is een Amerikaans politicoloog, en heeft vooral veel onderzoek gedaan naar segregatie, en vertrouwen tussen bepaalde bevolkingsgroepen.

In het onderzoek dat ik moest lezen voor mijn studie verhaalde hij over de contact theorie. Volgens deze theorie ontstaat er meer vertrouwen tussen bepaalde bevolkingsgroepen bij meer contact tussen de twee. Als bewijs hiervoor droeg Putnam een onderzoek uit de Vietnamoorlog aan. Soldaten die met Afro-Amerikanen in het peloton zaten, waren verdraagzamer, toleranter, en hadden meer vertrouwen ten opzichte van hun gekleurde medemens. Zo zijn wij Nederlanders ook over de jaren steeds verdraagzamer tegenover Polen geworden, naarmate wij meer gewend raakten aan hun aanwezigheid.

Vijandigheid zal langzaam aan verdwijnen
Met deze theorie zouden wij dus ook de onverdraagzaamheid tegenover Syrische vluchtelingen kunnen verklaren. Syriërs zijn hier natuurlijk niet helemaal nieuw, maar door de ernst van de huidige crisis, is de aanwezigheid van deze bevolkingsgroep veel prominenter. Er is nog niet zo veel contact tussen de bevolking sgroepen geweest, dat er wederzijds vertrouwen heerst. Dit is een proces waar tijd voor nodig is, en verklaart de initiële vijandigheid, die door een aantal mensen getoond wordt.

Foto: SchagenFM

Foto: SchagenFM

Mijn verwachting is dan ook dat deze vijandigheid langzaam zal verdwijnen. Er zal meer en meer contact plaatsvinden tussen het Nederlandse volk en de Syrische vluchtelingen. De vijandigheid zal steeds meer afnemen, en er zal steeds vreedzamer samengeleefd worden. We moeten ons dan ook met zijn allen hiervoor inzetten, en met een open blik proberen de interactie aan te gaan.